Portugisisk-Norsk oversettelse av acomodar-se

Oversettelse av ordet acomodar-se fra portugisisk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

acomodar-se på norsk

acomodar-se
geralverb krølle sammen, sette seg godt til rette, trykke seg inntil, smyge seg inntil
  cadeiraverb krølle seg sammen i, krype sammen i
  relaxamentoverb sette seg tilbake
Liknende ord

 
 

acomodar-se som verb
InfinitivPartisippGerundio
acomodar-seacomodadoacomodando-se
Indikativ
1. Presens
eu
tu
ele
nós
  
eles
8. Presens perfektum
eu
voi
ele
nós
  
eles
2. Preteritum (Fortid)
eu
voi
ele
nós
  
eles
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
eu
voi
ele
nós
  
eles
4a. Presens futurum
eu
voi
ele
nós
  
eles
11a. Preteritum futurum
eu
voi
ele
nós
  
eles
Simple past
eu
voi
ele
nós
  
eles
Past perfect
eu
voi
ele
nós
  
eles
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
eu
voi
ele
nós
  
eles
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
eu
voi
ele
nós
  
eles
Konjunktiv
6. Presens
eu
voi
ele
nós
  
eles
13. Presens perfektum
eu
voi
ele
nós
  
eles
Preteritum (Fortid)
eu
voi
ele
nós
  
eles
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
eu
voi
ele
nós
  
eles
Presens futurum
eu
voi
ele
nós
  
eles
Preteritum futurum
eu
voi
ele
nós
  
eles
Imperativ
Bekreftende
tu
ele
nós
  
eles
Personal infinitive
Presens
eu
tu
ele
nós
  
eles
Presens perfektum
euter-me acomodado
tuteres-te acomodado
eleter-se acomodado
nóstermo-nos acomodado
  
elesterem-se acomodado
Dine siste søk