Portugisisk-Norsk oversettelse av ocultar

Oversettelse av ordet ocultar fra portugisisk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ocultar på norsk

ocultar
geralverb motsi, stri mot
  vistaverb skjult, skygge for, fordunkle
  fatosverb hemmeligholde, fortie, tyste ned
  segredoverb skjult for
  objetosverb skjult, gjemme
Synonymer for ocultar
Liknende ord

 
 

ocultar som verb
InfinitivPartisippGerundio
ocultarocultadoocultando
Indikativ
1. Presens
euoculto
tuocultas
eleoculta
nósocultamos
  
elesocultam
8. Presens perfektum
eutenho ocultado
voitens ocultado
eletem ocultado
nóstemos ocultado
  
elestêm ocultado
2. Preteritum (Fortid)
euocultava
voiocultavas
eleocultava
nósocultávamos
  
elesocultavam
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
eutinha ocultado
voitinhas ocultado
eletinha ocultado
nóstínhamos ocultado
  
elestinham ocultado
4a. Presens futurum
euocultarei
voiocultarás
eleocultará
nósocultaremos
  
elesocultarão
11a. Preteritum futurum
euterei ocultado
voiterás ocultado
eleterá ocultado
nósteremos ocultado
  
elesterão ocultado
Simple past
euocultei
voiocultaste
eleocultou
nósocultámos
  
elesocultaram
Past perfect
euocultara
voiocultaras
eleocultara
nósocultáramos
  
elesocultaram
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
euocultaria
voiocultarias
eleocultaria
nósocultaríamos
  
elesocultariam
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
euteria ocultado
voiterias ocultado
eleteria ocultado
nósteríamos ocultado
  
elesteriam ocultado
Konjunktiv
6. Presens
euoculte
voiocultes
eleoculte
nósocultemos
  
elesocultem
13. Presens perfektum
eutenha ocultado
voitenhas ocultado
eletenha ocultado
nóstenhamos ocultado
  
elestenham ocultado
Preteritum (Fortid)
euocultasse
voiocultasses
eleocultasse
nósocultássemos
  
eles
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
eutivesse ocultado
voitivesses ocultado
eletivesse ocultado
nóstivéssemos ocultado
  
elestivessem ocultado
Presens futurum
euocultar
voiocultares
eleocultar
nósocultarmos
  
elesocultarem
Preteritum futurum
eutiver ocultado
voitiveres ocultado
eletiver ocultado
nóstivermos ocultado
  
elestiverem ocultado
Imperativ
Bekreftende
tuoculta
eleoculte
nósocultemos
  
elesocultem
Personal infinitive
Presens
euocultar
tuocultares
eleocultar
nósocultarmos
  
elesocultarem
Presens perfektum
euter ocultado
tuteres ocultado
eleter ocultado
nóstermos ocultado
  
elesterem ocultado
Dine siste søk