Portugisisk-Norsk oversettelse av recobrar o ar

Oversettelse av ordet recobrar o ar fra portugisisk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

recobrar o ar på norsk

recobrar o ar
respiraçãoverb hente pusten, gjenvinne pusten, gjenvinne meg
Liknende ord

 
 

recobrar o ar som verb
InfinitivPartisippGerundio
recobrar o arrecobrar o adorecobrar o ando
Indikativ
1. Presens
eurecobrar o o
turecobrar o as
elerecobrar o a
nósrecobrar o amos
  
elesrecobrar o am
8. Presens perfektum
eutenho recobrar o ado
voitens recobrar o ado
eletem recobrar o ado
nóstemos recobrar o ado
  
elestêm recobrar o ado
2. Preteritum (Fortid)
eurecobrar o ava
voirecobrar o avas
elerecobrar o ava
nósrecobrar o ávamos
  
elesrecobrar o avam
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
eutinha recobrar o ado
voitinhas recobrar o ado
eletinha recobrar o ado
nóstínhamos recobrar o ado
  
elestinham recobrar o ado
4a. Presens futurum
eurecobrar o arei
voirecobrar o arás
elerecobrar o ará
nósrecobrar o aremos
  
elesrecobrar o arão
11a. Preteritum futurum
euterei recobrar o ado
voiterás recobrar o ado
eleterá recobrar o ado
nósteremos recobrar o ado
  
elesterão recobrar o ado
Simple past
eurecobrar o ei
voirecobrar o aste
elerecobrar o ou
nósrecobrar o ámos
  
elesrecobrar o aram
Past perfect
eurecobrar o ara
voirecobrar o aras
elerecobrar o ara
nósrecobrar o áramos
  
elesrecobrar o aram
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
eurecobrar o aria
voirecobrar o arias
elerecobrar o aria
nósrecobrar o aríamos
  
elesrecobrar o ariam
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
euteria recobrar o ado
voiterias recobrar o ado
eleteria recobrar o ado
nósteríamos recobrar o ado
  
elesteriam recobrar o ado
Konjunktiv
6. Presens
eurecobrar o e
voirecobrar o es
elerecobrar o e
nósrecobrar o emos
  
elesrecobrar o em
13. Presens perfektum
eutenha recobrar o ado
voitenhas recobrar o ado
eletenha recobrar o ado
nóstenhamos recobrar o ado
  
elestenham recobrar o ado
Preteritum (Fortid)
eurecobrar o asse
voirecobrar o asses
elerecobrar o asse
nósrecobrar o ássemos
  
eles
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
eutivesse recobrar o ado
voitivesses recobrar o ado
eletivesse recobrar o ado
nóstivéssemos recobrar o ado
  
elestivessem recobrar o ado
Presens futurum
eurecobrar o ar
voirecobrar o ares
elerecobrar o ar
nósrecobrar o armos
  
elesrecobrar o arem
Preteritum futurum
eutiver recobrar o ado
voitiveres recobrar o ado
eletiver recobrar o ado
nóstivermos recobrar o ado
  
elestiverem recobrar o ado
Imperativ
Bekreftende
turecobrar o a
elerecobrar o e
nósrecobrar o emos
  
elesrecobrar o em
Personal infinitive
Presens
eurecobrar o ar
turecobrar o ares
elerecobrar o ar
nósrecobrar o armos
  
elesrecobrar o arem
Presens perfektum
euter recobrar o ado
tuteres recobrar o ado
eleter recobrar o ado
nóstermos recobrar o ado
  
elesterem recobrar o ado
Dine siste søk