Spansk-Norsk oversettelse av condición

Oversettelse av ordet condición fra spansk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

condición på norsk

condición
restricciónsubst. vilkår [n], betingelse [u]
  acuerdosubst. innskrenkning [u], forbehold [n]
  aparienciasubst. tilstand [n], skikk [n]
  situaciónsubst. status [u], situasjon [u]
  deportessubst. form [u], kondisjon [u]
  circunstanciasubst. omstendigheter [up], forhold [np], situasjon [u], hendelser [up]
Synonymer for condición
Avledede ord av condición
Liknende ord

 
 

Dine siste søk