Spansk-Norsk oversettelse av medir

Oversettelse av ordet medir fra spansk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

medir på norsk

medir
tamañoverb måle, dimensjonere
  medidas - pesosverb måle
  importanciaverb kvantifisere, bestemme mengden av
Synonymer for medir
Avledede ord av medir
Liknende ord

 
 

medir som verb
InfinitivGerundioPartisipp
medirmidiendomedido
Indikativ
1. Presens
yomido
tumides
elmide
nosotrosmedimos
vosotrosmedís
ellosmiden
8. Presens perfektum
yohe medido
tuhas medido
elha medido
nosotroshemos medido
vosotroshabéis medido
elloshan medido
2. Preteritum (Fortid)
yomedía
tumedías
elmedía
nosotrosmedíamos
vosotrosmedíais
ellosmedían
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
yohabía medido
tuhabías medido
elhabía medido
nosotroshabíamos medido
vosotroshabíais medido
elloshabían medido
3. Preterit
yomedí
tumediste
elmidió
nosotrosmedimos
vosotrosmedisteis
ellosmidieron
10. Past preterit
yohube medido
tuhubiste medido
elhubo medido
nosotroshubimos medido
vosotroshubisteis medido
elloshubieron medido
4a. Presens futurum
yomediré
tumedirás
elmedirá
nosotrosmediremos
vosotrosmediréis
ellosmedirán
11a. Preteritum futurum
yohabré medido
tuhabrás medido
elhabrá medido
nosotroshabremos medido
vosotroshabrés medido
elloshabrán medido
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
yomediría
tumedirías
elmediría
nosotrosmediríamos
vosotrosmediríais
ellosmedirían
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
yohabría medido
tuhabrías medido
elhabría medido
nosotroshabríamos medido
vosotroshabríais medido
elloshabrían medido
Subjunctive
6. Subject
yomida
tumidas
elmida
nosotrosmidamos
vosotrosmidáis
ellosmidan
13. Present perfect
yohaya medido
tuhayas medido
elhaya medido
nosotroshayamos medido
vosotroshayáis medido
elloshayan medido
7a. Imperfect or Past subjunctive
yomidiera
tumidieras
elmidiera
nosotrosmidiéramos
vosotrosmidierais
ellosmidieran
14a. Plusperfect or Past perf. subjunctive
yohubiera medido
tuhubieras medido
elhubiera medido
nosotroshubiéramos medido
vosotroshubierais medido
elloshubieran medido
7b. - Or - (Possible to use both)
yomidiese
tumidieses
elmidiese
nosotrosmidiésemos
vosotrosmidieseis
ellosmidiesen
14b. - Or - (Possible to use both)
yohubiese medido
tuhubieses medido
elhubiese medido
nosotroshubiésemos medido
vosotroshubieseis medido
elloshubiesen medido
Imperativ
Bekreftende
tumide
elmida
nosotrosmidamos
vosotrosmedid
ellosmidan
Nektende
tuno midas
elno mida
nosotrosno midamos
vosotrosno midáis
ellosno midan
Dine siste søk