Spesielle tegn

Har ikke tastaturet ditt de tegnene du leter etter? Følg disse fire stegene for å lage dem:

1. Finn ønsket bokstav i tabellene under.

2. Hold ALT knappen nede (den som er ved siden av den lange mellomromknappen).

3. Skriv in tallet bak ønsket bokstav.

3. Slipp ALT knappen og bokstaven din vises.


MERK! Når du bruker denne utdaterte måten å skrive tegn på er det to viktige ting du må huske på. Det første er at når du skriver inn nummeret så er det noen tastatur som krever at du bruker tall-tastaturet som befinner seg til høyre, og ikke de langs bokstavene på toppen av tastaturet. For det andre så fungerer dette bare med den ene Alt-knappen på enkelte tastaturer.


Spanske bokstaver:

Små bokstaver:

á = Alt + 0225 (160)

é = Alt + 0233 (130)

í = Alt + 0237 (161)

ó = Alt + 0243 (162)

ú = Alt + 0250 (163)

ñ = Alt + 0241 (164)

ü = Alt + 0252 (129)


STORE bokstaver:

Á = alt + 0193

É = alt + 0201

Í = alt + 0205

Ó = alt + 0211

Ú = alt + 0218

Ñ = alt + 0209


Spesielle tegn:

¡ = alt + 0161

¿ = alt + 0191

Norske bokstaver:

Små bokstaver:

æ = alt + 0230 (145)

ø = alt + 0248

å = alt + 0229 (134)


STORE bokstaver:

Æ = alt + 0198 (146)

Ø = alt + 0216

Å = alt + 0197 (143)

Svenske bokstaver:

Små bokstaver:

å = Alt + 0229 (134)

ä = Alt + 0228 (132)

ö = Alt + 0246 (148)


STORE bokstaver:

Å = Alt + 0197 (143)

Ä = Alt + 0196 (142)

Ö = Alt + 0214 (153)

Franske bokstaver:

Små bokstaver:

à = Alt + 0224

â = Alt + 0226

æ = Alt + 0230

ä = Alt + 0280

ç = Alt + 0231

é = Alt + 0233

è = Alt + 0232

ê = Alt + 0234

ë = Alt + 0235

î = Alt + 0238

ï = Alt + 0239

ô = Alt + 0244

œ = Alt + 355

ö = Alt + 0246

ù = Alt + 0249

û = Alt + 0251

ü = Alt + 0252

ÿ = Alt + 0255


STORE bokstaver:

À = Alt + 0192

 = Alt + 0194

Æ = Alt + 0198

Ä = Alt + 0196

Ç = Alt + 0199

É = Alt + 0201

È = Alt + 0200

Ê = Alt + 0202

Ë = Alt + 0203

Î = Alt + 0206

Ï = Alt + 0207

Ô = Alt + 0212

Π= Alt + 0140

Ö = Alt + 0214

Ù = Alt + 0217

Û = Alt + 0219

Ü = Alt + 0220

Ÿ = Alt + 0159

Tyske bokstaver

Små bokstaver:

ä = alt + 0228

ö = alt + 0246

ü = alt + 0252


STORE bokstaver:

Ä = alt + 0196

Ö = alt + 0214

Ü = alt + 0220


Spesielle tegn:

ß = alt + 0223

Italienske bokstaver:

Små bokstaver:

à = Alt + 0224

è = Alt + 0232

é = Alt + 0233

ì = Alt + 0236

í = Alt + 0237

î = Alt + 0238

ò = Alt + 0242

ó = Alt + 0243

ù = Alt + 0249

ú = Alt + 0250


STORE bokstaver:

À = Alt + 0192

È = Alt + 0200

É = Alt + 0201

Ì = Alt + 0204

Í = Alt + 0205

Î = Alt + 0206

Ò = Alt + 0210

Ó = Alt + 0211

Ù = Alt + 0217

Ú = Alt + 0218

Portugisiske bokstaver:

Små bokstaver:

á = Alt + 0225

â = Alt + 0226

ã = Alt + 0227

à = Alt + 0224

ç = Alt + 0231

é = Alt + 0233

ê = Alt + 0234

í = Alt + 0237

ó = Alt + 0243

ô = Alt + 0244

õ = Alt + 0245

ú = Alt + 0250

ü = Alt + 0252


STORE bokstaver:

Á = Alt + 0193

 = Alt + 0194

à = Alt + 0195

À = Alt + 0192

Ç = Alt + 0199

É = Alt + 0201

Ê = Alt + 0202

Í = Alt + 0205

Ó = Alt + 0211

Ô = Alt + 0212

Õ = Alt + 0213

Ú = Alt + 0218

Ü = Alt + 0220