Svensk-Engelsk oversettelse av ökenspringråtta

Oversettelse av ordet ökenspringråtta fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ökenspringråtta på engelsk

ökenspringråtta
zoologisubst. jerboa

 
 

Dine siste søk