Svensk-Engelsk oversettelse av analys

Oversettelse av ordet analys fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

analys på engelsk

analys
kemisubst. assay, analysis
  medicinsubst. analysis
  utforskningsubst. exploration, analysis, study
Synonymer for analys
Synonymer for analys
Avledede ord av analys
Liknende ord

 
 

Wiki
En analys är det att dela upp till exempel ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig. Som en gren av matematiken, se matematisk analys. Inom litteratur finns det flera olika typer av analys-/tolkningsmodeller: Historisk inriktning - biografisk - psykoanalytisk - ideologikritisk Estetisk inriktning - nykritiken - dekonstruktion - intertextualitet Komparativ (jämförande) inriktning.

Dine siste søk