Svensk-Engelsk oversettelse av aska

Oversettelse av ordet aska fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

aska på engelsk

aska
allmänsubst. cinder, ash, ashes
  begravningsubst. ashes
Synonymer for aska
Synonymer for aska
Avledede ord av aska
Wiki
Aska kallas den fasta restprodukten efter förbränning. Luftburna partiklar som bildas vid vulkanutbrott kallas pyroklastiskt material eller tefra. Pyroklastiskt material med en kornstorlek mindre än två millimeter kallas vulkanisk aska.

Liknende ord

 
 

aska som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) askaaskandeaskat
Indikativ
1. Presens
jagaskar
duaskar
hanaskar
viaskar
niaskar
deaskar
8. Presens perfektum
jaghar askat
duhar askat
hanhar askat
vihar askat
nihar askat
dehar askat
2. Preteritum (Fortid)
jagaskade
duaskade
hanaskade
viaskade
niaskade
deaskade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade askat
duhade askat
hanhade askat
vihade askat
nihade askat
dehade askat
4a. Presens futurum
jagskall aska
duskall aska
hanskall aska
viskall aska
niskall aska
deskall aska
11a. Preteritum futurum
jagskall ha askat
duskall ha askat
hanskall ha askat
viskall ha askat
niskall ha askat
deskall ha askat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att aska
dukommer att aska
hankommer att aska
vikommer att aska
nikommer att aska
dekommer att aska
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha askat
dukommer att ha askat
hankommer att ha askat
vikommer att ha askat
nikommer att ha askat
dekommer att ha askat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle aska
duskulle aska
hanskulle aska
viskulle aska
niskulle aska
deskulle aska
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha askat
duskulle ha askat
hanskulle ha askat
viskulle ha askat
niskulle ha askat
deskulle ha askat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå aska
dumå aska
hanmå aska
vimå aska
nimå aska
demå aska
13.Present perfect
jagmå ha askat
dumå ha askat
hanmå ha askat
vimå ha askat
nimå ha askat
demå ha askat
Imperativ
Bekreftende
duaska
viLåt oss aska
niaska
Nektende
duaska inte
niaska inte
Dine siste søk