Svensk-Engelsk oversettelse av avfolkning

Oversettelse av ordet avfolkning fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avfolkning på engelsk

avfolkning
allmänsubst. depopulation
Liknende ord

 
 

Wiki
Avfolkning är när ett område, eller en stad, alternativt en hel landsdel (mer sällsynt) förlorar mer befolkning än vad det tillförs. I längden medför naturligtvis detta till att området i fråga töms på människor. Avfolkning kan ha flera olika orsaker; krig, naturkatastrofer, klimatförändringar, resursbrist av något slag som vatten- eller matunderskott.

Dine siste søk