Svensk-Engelsk oversettelse av be

Oversettelse av ordet be fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

be på engelsk

be
rådverb seek [formal]
  frågaverb plead
  religionverb pray
  anmodaverb call upon, ask formally, call on
Synonymer for be
Synonymer for be
Liknende ord

 
 

be som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) bebeandebett
Indikativ
1. Presens
jagber
duber
hanber
viber
niber
deber
8. Presens perfektum
jaghar bett
duhar bett
hanhar bett
vihar bett
nihar bett
dehar bett
2. Preteritum (Fortid)
jagbad
dubad
hanbad
vibad
nibad
debad
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade bett
duhade bett
hanhade bett
vihade bett
nihade bett
dehade bett
4a. Presens futurum
jagskall be
duskall be
hanskall be
viskall be
niskall be
deskall be
11a. Preteritum futurum
jagskall ha bett
duskall ha bett
hanskall ha bett
viskall ha bett
niskall ha bett
deskall ha bett
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att be
dukommer att be
hankommer att be
vikommer att be
nikommer att be
dekommer att be
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha bett
dukommer att ha bett
hankommer att ha bett
vikommer att ha bett
nikommer att ha bett
dekommer att ha bett
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle be
duskulle be
hanskulle be
viskulle be
niskulle be
deskulle be
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha bett
duskulle ha bett
hanskulle ha bett
viskulle ha bett
niskulle ha bett
deskulle ha bett
Konjunktiv
6. Subject
jagmå be
dumå be
hanmå be
vimå be
nimå be
demå be
13.Present perfect
jagmå ha bett
dumå ha bett
hanmå ha bett
vimå ha bett
nimå ha bett
demå ha bett
Imperativ
Bekreftende
dube
viLåt oss be
nibe
Nektende
dube inte
nibe inte
Dine siste søk
be