Svensk-Engelsk oversettelse av bensin

Oversettelse av ordet bensin fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bensin på engelsk

bensin
bränndbart ämnesubst. gasoline, gas
  kemisubst. benzine [arch.], benzin [arch.], ligroin, ligroine, petroleum ether
Synonymer for bensin
motorbränslesubst. bränsle, drivmedel, soppa, bentyl, gasolin
Synonymer for bensin
Avledede ord av bensin
Eksempler med oversettelse
Tom fick slut på bensin.
Liknende ord

 
 

Wiki
Bensin är en blandning av flytande kolväten med 3 till 12 kolatomer. Bensin tillverkas vanligen från råolja, men det är möjligt att tillverka bensin från andra källor såsom naturgas, kol eller biomassa. Bensin används framför allt som motorbränsle, men också som lösningsmedel.

Dine siste søk