Svensk-Engelsk oversettelse av charlatan

Oversettelse av ordet charlatan fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

charlatan på engelsk

charlatan
allmän? charlatan
Synonymer for charlatan
Synonymer for charlatan
Liknende ord

 
 

Wiki
Charlatan är en person, som för egen fördels skull utger sig för att vara något som han eller hon inte är. En charlatan söker bedraga andra genom att tillägna sig själv, sitt arbete, sin egendom och så vidare högre värde än de äger. Närliggande begrepp är bedragare, kvacksalvare, marktschreier, kannstöpare och pratmakare.

Dine siste søk