Svensk-Engelsk oversettelse av debet

Oversettelse av ordet debet fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

debet på engelsk

debet
bokföringsubst. debit, debit side, liabilities side, debtor side
Synonymer for debet
Synonymer for debet
Avledede ord av debet
Liknende ord

 
 

Wiki
Debet är den ena sidan av ett konto, den andra sidan heter kredit. Vid manuell bokföring är debet den vänstra sidan av ett s.k. T-konto, vid maskinell bokföring betecknas debet ofta med ""+"" medan kredit betecknas med ""-"".

Dine siste søk