Svensk-Engelsk oversettelse av densitet

Oversettelse av ordet densitet fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

densitet på engelsk

densitet
fysiksubst. specific gravity
Liknende ord

 
 

Wiki
Densitet, volymmassa är ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet. Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet, densiteten påverkar således direkt ämnets vikt. Ibland används specifik vikt som en synonym till densitet, men i vetenskapliga sammanhang kan begreppen vara väsentligt olika.

Dine siste søk