Svensk-Engelsk oversettelse av dike

Oversettelse av ordet dike fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dike på engelsk

dike
allmänsubst. ditch, trench, dyke, dike
  agrikultursubst. trench
  rännstensubst. gutter, ditch
Synonymer for dike
Avledede ord av dike
Liknende ord

 
 

Wiki
Dike är en mänskligt skapad anordning i marken avsedd att dränera överskottsvatten från exempelvis åkrar, skogsmark, vägar och järnvägar. Man skiljer på öppna diken och täckdiken. Så länge det inte handlar om att avleda dagvatten, räknas nydikning juridiskt sett oftast som markavvattning.

Dine siste søk