Svensk-Engelsk oversettelse av diktatur

Oversettelse av ordet diktatur fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

diktatur på engelsk

diktatur
politiksubst. dictatorship, despotism, tyranny
Synonymer for diktatur
Synonymer for diktatur
Liknende ord

 
 

Wiki
En diktatur (av latin dictatura, ""en diktators ämbete; en diktators makt och myndighet"") är en stat som är totalitär, styrd av en diktator. Diktaturen kännetecknas av maktkoncentration, men till skillnad från absolutism, envälde och tyranni betraktas diktaturen i regel som provisorisk. Ofta uppstår diktaturen i demokratier, där man samlar makten till en liten grupp, och upphäver den personliga friheten.

Dine siste søk