Svensk-Engelsk oversettelse av direktiv

Oversettelse av ordet direktiv fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

direktiv på engelsk

direktiv
befallningsubst. directive
  militärisksubst. directive
Synonymer for direktiv
Synonymer for direktiv
Avledede ord av direktiv
Anagram av direktiv
Liknende ord

 
 

Wiki
Direktiv är ett styrinstrument som används av en högre instans för att dirigera underlydande myndighet i rätt riktning mot tidigare uppsatta mål. Mer konkret handlar det om preciserade och förtydligade riktlinjer som formuleras i ett dokument som den underlydande myndigheten har att följa. Den förhärskande användningen av direktiv är dock i EU-sammanhang, se därför EU-direktiv.

Dine siste søk