Svensk-Engelsk oversettelse av dumbom

Oversettelse av ordet dumbom fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dumbom på engelsk

dumbom
uppförande - mansubst. blockhead [informal], knucklehead [informal], bonehead [informal], numskull [informal], dumbbell [informal], dingbat [informal], simpleton [informal], thickhead [informal], dummy [informal], dope [informal], nitwit [informal], boob [informal], booby [informal], jackass [informal], asshole [slang], pinhead [pej.]
  uppförande - kvinnasubst. pinhead [pej.], idiot, blockhead [informal], knucklehead [informal], bonehead [informal], numskull [informal], dumbbell [informal], dingbat [informal], simpleton [informal], dummy [informal], dope [informal], nitwit [informal], boob [informal], jackass [informal], asshole [informal]
Synonymer for dumbom
Synonymer for dumbom
Liknende ord

 
 

Dine siste søk