Svensk-Engelsk oversettelse av era

Oversettelse av ordet era fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

era på engelsk

era
poss. determinativ - pl. - flera pers.adjektiv your
  poss. determinativ - pl. - flera pers. - artigtadjektiv your
  poss. determinativ - pl. - en person - artigtadjektiv your
  periodsubst. era
  historiasubst. epoch, era, period, age
  poss. pron. - pl. - artigtannet yours
  poss. pron. - pl.annet yours
Synonymer for era
Synonymer for era
Avledede ord av era
abdikera, abortera, absorbera, absorberad, absorberande, abstraherad, acceleration, accelerera, accelererad, accentuera, accentuerad, acceptera, accepterande, acklimatisera sig, ackommodera sig, ackreditera, ackrediterad, ackumulera, ackumulerad, ackumuleras, addera, adderad, administrera, adoptera, adopterad, adressera, adressera om, adstringerande, affektera, affekterad, affekterat sätt, affirmera, agera, agglomeration, agglutinera, agitera emot, agitera för, agitera mot, ajournera, aktivera
aktivera försäljningen, alarmerande, allierad, allitteration, allittererande, allmänpraktiserande läkare, allmänt accepterad, alternera, alternerande, amalgamera, ambulerande, amerikanisera, amortera, amputera, amputerad, analysera, anglisera, animera, animerad, annektera, annonsera, annullera, antecipera, antedatera, antedaterad, appellera, appellera till, applådera, applicera, argumentera, argumentera för, argumentera med, argumentera mot, arkivera, armera, armerad betong, arrangera, arrangera om, arrendera, arrendera ut, arrenderad, arrestera, arresterad, artikulera, aspirera, assemblera, assimilera, assistera, assisterande, associera, associerad, assurerad, åter formera, återanpassa sig, återanvända, återanvändning, atomisera, attackera, attrahera, attraherad, auktorisera, auktoriserad, auktoriserad revisor, auktoriserande, automatisera, automatiserad, avancera, avancerad, avancerad teknologi, avhumanisera, avmagnetisera, avmystifiera, avreagera sig, bagatellisera, balansera, balanserad, balsamera, barberare, barrikadera, basera, baserad på, basunera ut, bilateral, blanchera, blaserad, bli accepterad, bli allmänt accepterad, bli generad, bli helt ignorerad, bli ignorerat, bli inflammerad, bli irriterad, bli placerad i, bli preskriberad, bli riskerad, blindtarmsoperation, blockera, blockerad, blomsterarrangemang, blondera, bogsera, bombardera, bombardera med frågor, botanisera, bräsera, bravera, brigadgeneral, briljera med, bringa att explodera, brodera, bumerang, bumerangeffekt, buteljera, camouflerad, celebrera, censurera, centralisera, centrifugera, charmera, chefsrekrytera, chefsrekryterare, chiffrera, chiffrerad, chockera, chockerad, cirkulera, citera, citera oriktigt, civilisera, civiliserad, dåligt planerad, datera, datorisera, de allierade, debarkera, debattera, debitera, debitera för lågt, debutera, decentralisera, dechiffrera, decimera, dedicera till, defilera, definiera, deformera, deformerad, degenerera, degradera, dehydrera, dekantera, deklamera, deklarera, deklinera, dekolleterad, dekomprimera, dekorera, dekorera med batik, dela in i underavdelningar, delegera, demaskera, demilitarisera, demobilisera, demokratisera, demolera, demonstrera, demontera, demoralisera, demoraliserad, demoraliserande, denationalisera, denaturera, denaturerad sprit, deodorisera, depolarisera, deportera, deporterad, depraverad, depraverande, depreciera, deprimera, deprimerad, deprimerande, deras, desarmera, desensibilisera, desertera, designera, desillusionera, desillusionerad, desinficera, desinficerande, desinficerande medel, desorganisera, desorganiserad, desorientera, desorienterad, desoxidera, desperado, desperat, desperation, destillera, destinerad till, detaljerad, detaljerad beskrivning, detonera, detronisera, devalvera, diagnostisera, differentiera, digitalisera, diktera, dimensionera, dirigera, disciplinerad, diskontera, diskrediterande, diskriminera, diskriminerande, diskutera, diskvalificera, disponerad, dissekera, dissonerande, distansera, distrahera, distribuera, distribuera på nytt, divergera, divergerande, diversifiera, dividera, docerande, dokumentera, domesticera, domesticerad, dominera, dominerande, donera, dosera, dragerad, dramatisera, dränera, dränerare, drapera, dressera, dresserad, dubbelkontrollera, dubbelparkera, dupera, duperande, duplicera, efterapare, efterdatera, ejakulera, ekipera, eldfast lera, elektriserande, elidera, eliminera, emaljera, emancipera, emanciperad, emanera från, embarkera, emendera, emigrera, emigrerande, emittera, emulgera, endera, endossera, engagera sig i, engagerad, enrollerad, ergoterapi, erodera, erotisk litteratur, eskalera, eskortera, esperanto, etablera sig, etablera sig som, etablerad, etcetera, etikettera, evakuera, evakuerad kvinna, evakuerad man, evaporerad, evaporerad mjölk, examinera, examinerande, exercera, existera, existera före, existerande, exkommunicera, expandera, expanderande, expediera, experimenterande, explodera, exportera, expropriera, extemporera, extemporerad, extrahera, extrapolera, fabricera, facklitteratur, faksimilera, falkenerare, falkenerarkonst, fantisera, fantiserande, färsera, fascinera, fascinerad, fascinerande, fascinerande talare, favorisera, favoriserad, federal, federalism, federalist, federation, federerad, felcitera, feljusterad, felkalkylera, felplacera, fermentera, filmkamera, filosofera, filtrera, finansiera, fingerad, fingeravtryck, finjustera, fixera, fixerad, flambera, flanera, flankera, flankerande eld, flera, flipperautomat, fluktuera, fluktuerande, fluorescera, fluorescerande, fluorescerande lampa, fluorescerande ljus, fluoridera, föga imponerande, förbipasserande, fördatera, förhandssortera, förkomprimera, formalisera, formulera, förnyande av prenumeration, förskottera, försöka att lokalisera, fosforescerande, fossilisera, fotografera, fotokopiera, frankera, frapperande, fraternisera, fripassagerare, fritera, friterad äppelring, friterande, frottera sig torr, frukostera, fruktansvärt irriterande, frustrera, frustrerad, frustrerande, fundera, fundera hit och dit på, fundera över, fundera, fundera ut, funderande, fungera, fungera som, furnera, fysioterapeut, fysioterapi, galoppera, galopperande, galvanisera, garantera, garantera mot, garanterad, garnera, garnerad med, generad, general, generalisera, generalisering, generalsekreterare, generalstrejk, generat, generation, generationsklyfta, generator, generera, geranium, gestikulera, giljotinera, glamorisera, glasveranda, glorifiera, göra generad, gråmelerad, gratinerad, gratulera, gratulerar, gravera, gravitera, gruppera, gruppera sig, gruppterapi, gummera, hallucinera, halvera, hantera, härbärgera, harmonisera, helt ignorera någon, heraldik, heraldisk, hierarki, hierarkisk, högeranhängare, högerorienterad, homogenisera, honorera, humanisera, hydroterapi, hyperaktiv, hyperventilera, hypnotisera, icke existerande, idealisera, identifiera, identifiera sig, identifiera sig med, ignorera, ignorerande, illa regera, illiterat, illustrera, imitera, immatrikulera, immigrera, immunisera, imperativ, implantera, implicera, implodera, imponera, imponerad, imponerande, importera, improvisera, improviserad, inaktivera, indicera, indignerad, indisponerad, individualisera, indoktrinera, inducera, industrialisera, infektera, infektera med, infiltrera, informera, informera någon, ingendera, ingravera, inhalera, initiera, initierad kvinna, initierad man, injicera, inkassera, inkludera, inkluderat, inkvartera, inokulera, inoperabel, inregistrera, inregistrerat bolag, inseminera, insinuera, insistera, insistera, insisterande, inspektera, inspirera, inspirerad, inspirerande, installera, institutionalisera, instruera, instuderad, inte existera längre, inte honorera, inte imponerad, inte informerad, inte komplicerat, inte kvalificerad, inte noterad, inte överanstränga sig, inte reserverad, inte synkroniserad, integrera, integrerande, intensifierande ord, interaktiv, interfoliera, internationalisera, internera, internerad kvinna, internerad man, interpellera, interpolera, interpretera, interpunktera, intervenera, intolerans, intolerant, intressera, intressera sig för, intresserad, intresserat, intrigera, introducera, invadera, invalidiserad, invalidiserade personer, invertera, investera, investerare, invitera, iriserande, irritera, irriterad, irriterande, irriterande vana, isolera, isolera sig, isolerad, jonglera, jonisera, justera, juvelerare, kafferast, kalibrera, kalkera, kalkylera, kalkylera in, kamera, kameraman, kamouflera, kamouflerad, kanalisera, kandera, kanderad, kanonisera, kapitalisera, kapitulera, karakterisera, karakterisera som, karierad, kassera, kasserad, kastrera, kategorisera, kauterisera, kemoterapi, keramik, keramisk, klarera, klassificera, klorera, koagulera, kodifiera, kolera, kollaborera, kollationera, kollektivisera, kollidera, kolonisera, kombinera, kombinerad, kommendera, kommendera ut, kommenderande, kommentera, kommersialisera, kommunicera, kompensera, kompenserad, kompenserande, kompilera, komplettera, kompletterande, komplicera, komplicerad, komplicerad fraktur, komplimentera, komponera, komprimerad, kompromettera, koncentrera, koncentrera sig, koncentrera sig på, koncentrerad, kondensera, kondenserad, kondenserad mjölk, kondolera, konferera, konfiskera, konfrontera med, konfunderad, konglomerat, konjugera, konkludera, konkretisera, konkurrera, konkurrera med, konservera, konserverad, konsignera, konsolidera, konspirera, konstatera, konsten att arrangera blommor, konstituerande av ett aktiebolag, konstruera, konsultera, konsumera, kontaminera, kontaminera med, konteramiral, kontrasignera, kontrastera, kontrasterande, kontrollera, kontrollera igen, kontrollera sig, kontrollerande, konvergera, konvergerande, konversera, kooperativt företag, koordinera, kopiera, kopiera in, kopiera urskillningslöst, korrelera, korrespondera, korrespondera med, korrigera, korrodera, korrumpera, korrumperad, kreditera, kremera, krenelerad, kristallisera, kritisera, kritisera hårt, kritisera ned, kritiserande, kulminera, kulminerande, kultivera, kultiverad, kupera, kurera, kurerande, kursivera, kvalificera sig, kvalificerad, kvantifiera, kverulera, kvittera, lackera med japanlack, läderartad, laminera, lansera, lättdemonterad, laxerande, legalisera, legerad, legitimera, legitimerad, legitimerad sjukskötare, legitimerad sjuksköterska, lera, lerartad, leverans, leverantör, leverera, liberal, liberalisera, liberalism, likvidera, limiterad, litterat, litteratör, litteratur, ljudisolera, logera, lokalisera, luftkonditionerad, magasinera, måla och tapetsera om, malträtera, manierad, manifestera, manipulera, manövrera, marinera, maroderande, marschera, martera, maskera, maskera sig, maskerad, maskeradbal, maskeraddräkt, massakrera, massera, massproducera, masturbera, materialisera sig, matleverans, matleverantör, maximera, med mera, med rekommenderad post, meditera, mekanisera, memorera, menstruera, mera, mera detaljerad, meriterad, metabolisera, militarisera, mineral, mineralog, mineralogi, mineralvatten, minimera, miserabel, misskreditera, mobilisera, möblera, möblerad, möblerade rum, moderat, moderation, moderera, modererande, modernisera, modifiera, modus operandi, monopolisera, montera, montera ned, moralisera, moraliserande, motivera, motor med roterande kolvar, motorisera, moussera, mousserande, mousserande vin, multilateral, multiplicera, multiplicerad med, mumifiera, musserande vin, mystifiera, nasalera, nationalisera, naturalisera, navigera, nedvärdera, nedvärderande, neutralisera, neutraliserad, noggrant organisera, nominera till, nonchalera, normalisera, notera, numrera, numrerad, nyplantera med skog, nyutexaminerad elev, oackompanjerad, oartikulerad, oartikulerat, obalanserad, observera, ocensurerad, ociviliserad, ociviliserad människa, ockupera, ockupera ett hus som står tomt, ockuperat hus, oengagerad, oexploaterad, ogenerad, oidentifierad, oinspirerad, oinspirerande, ointresserad, ointresserat, okomplicerad, okontrollerad, okontrollerat, okvalificerad, olovligt reproducera, omdirigera, omformulera, omgruppera, omöblerad, omorganisera, omotiverad, omstrukturera, omvärdera, onanera, onumrerad, oorganiserad, opera, opera-, operabel, operation, operatör, operatris, operera, oplanerad, opolerad, opponera sig mot, opponerande, oprovocerad, optimera, ordinera, orera, organisera, organiserad, organiserad brottslighet, orientera, orientera sig, orkestrera, oscillerande, osofistikerad, överaktiv, overall, överallt, överanstränga, överanstränga sig, överansträngning, överarmsben, överdebitera, överdimensionerad, överexponera, överkapitalisera, överkompensera, övertrassera, övervärdera, oxidera, paginera, palpera, panera, parafera, parafrasera, paralysera, parasitera, parasitera, parasiterande, parera, parkera, parkera i dubbla rader, parodiera, passagerare, passagerarsadel, passera, passionerad, pastörisera, pastöriserad mjölk, patrullera, patrullerande polis, pederast, pensionera, pensionerad, perforera, personifiera, pervertera, pillerask, piplera, piruettera, placera, placera intill varandra, placera med avstånd, placera med avstånd emellan, placera med mellanrum, placera sig, placera ut, plädera, plagiera, planera, planera i detalj, planera sin dag, planerad, plantera, plantera med sättpinne, plantera skog, plastificera, plissera, plombera, pochera, polarisera, polaroidkamera, polera, polera upp, polerad, pollinera, ponera, popularisera, posera, postdatera, postoperativ feber, postulera, precisera, predestinera, predisponera, prefabricera, prenumerant, prenumeration, prenumerera, prenumerera, presentera, presidera, prestera, privatisera, privilegierad, producera, producerande, profanera, prognosticera, programmera, programmerare, projektera, projicera, projicera, proklamera, promenera, promenera, promulgera, propagera, prostituerad, protestera, protuberans, provocera, psykoanalysera, psykoterapi, publicera, publicera som följetong, puerperal, pulsera, pulverisera, punktera, punkterad, radera, radioterapi, raffinera, raffinerad, rangera, ransonera, rapportera, rasera, ratificera, ratificerad, rationalisera, reagera, reagera för kraftigt, reagera mot, reagera, realisera, recensera, recidivera, recitera, redigera, reducera, reducera till, reducera till ett minimum, reducerad, reducerande, reduceras, referat, referera, referera till, reflektera, reflektera, reflekterande, reformera, regenerativ, regenerera, regera, regerande, regissera, registerat varumärke, registrera, reglera, regummera, regummerat däck, rehabilitera, reinkarnera, rekapitulera, reklamera, rekognoscera, rekommendera, rekommenderad, rekommenderad försändelse, rekommenderat, rekonstruera, rekrytera, rekrytera chefspersonal, rekvirera, rekylera, relatera, remittera, renovera, reorganisera, reparera, reparera och utrusta, reparerad, reparerande, repatriera, repetera, repeterande, reponera, representera, reproducera, reproducerande, reservera, reservera bord, reserverad, reserverat, resignerad, resignerat, resonera, resonera med, resonera om, resonerande, respektera, respekterad, respirera, restaurera, resterande, resterande skulder, resulterande, retirera, retuschera, revalvera, revidera, revoltera, revolutionera, rikoschettera, riskera, rivalisera, rivalisera om, romantisera, rotera, roterande, ruinera, rutinerad, sabotera, samexistera, sanera, sanktionerad, såpopera, satirisera, sautera, schablonera, schematisera, sedermera, segmentera, sekreterar-, sekreterare, sekularisera, sekulariserad, sekvestrera, sensibilisera, sentimentalisera, separera, seraf, serafisk, seralj, servera, signalera, silveraktig, simulera, självreglerande, skarpt kritisera, skeppsklarerare, skifferlera, skissera, skönlitteratur, skulptera, skvalleraktig, sluta fungera, socialisera, sofistikerad, som existerar, som kan demonteras, som kan diskuteras, som kan exploateras, som lätt kan monteras ned, som någonsin registrerats, sondera, sortera, sortera i förväg, sortera ut, sorterare, spatsera, specialisera, specialisera sig på, specificera, spekulera, spendera, spionera, spionera, sprinkleranläggning, stabilisera, stadsplanerare, stadssekreterare, stagnera, stagnerad, stagnerande, standardisera, standbypassagerare, ståpassagerare, stencilera, stereotypera, sterilisera, steriliserande, stigmatisera, stilisera, stimulera, stimulerande, stimulerande medel, stipulera, stoltsera, stoltsera med, stridulera, strukturera, strukturerad, studera, studera till, studera växter, studieintresserad, sublimera, subtrahera, subventionera, sufflera, summera, supplera, suspendera, symbolisera, sympatisera, sympatisera med, synkopera, synkronisera, synkroniserad, synkroniserad växel, syntetisera, systematisera, ta fingeravtryck, ta mera, ta någons temperatur, tabellera, talterapi, tapetsera, tapetserare, tatuera, taxera, teateraffisch, tekniskt avancerad, telefonera, telegrafera, televisera, telexera, tempera, temperament, temperamentsfull, temperatur, tempererad, tendera, teoretisera, terapeut, terapeutisk, terapi, terast, terrorisera, testamentera, tolerabel, tolerans, tolerant, tolerera, tortera, trafikplats med flera plan, trakassera, traktera, traktera med, träningsoverall, transformera, transistorisera, transkribera, translitterera, transpirera, transplantera, transportera, transportera i skytteltrafik, traumatisera, triumfera, triumferande, tupera, tyrannisera, underarm, underart, underavdelning, underexponera, underkapitalisera, underleverantör, underleverantörskontrakt, underminera, underprivilegierad, undervärdera, uniformerad, unilateral, uppdatera, uppvärdera, urinera, usurpera, utarrenderare, utmanövrera, utradera, vaccinera, vaddera, vadderad, vadderat täcke, väl balanserad, välbalanserad, väldefinierad, välinformerad, välproportionerad, välsituerad, vandalisera, vänsteranhängare, vänsterorienterad, vaporisera, vara deprimerad, vara helt absorberad av, vara insisterande på, vara intresserad av, vara lågpresterande, vara rehabiliterad, vara reserverad, vara undervärderad, värd att citera, värdera, variera, varierande, växelströmsgenerator, vegetera, veneration, ventilera, veranda, verbalisera, verifiera, verifierad, veteran, Veterandagen, Veteranernas dag, vibrera, videokamera, vikariera för, visualisera, vitalisera, votera, vulgarisera, vulkanisera, zonplanera för, abbreviera, abonnera, markera, acklimatisera, adderande, affekteras, agerande, värderad, aktualisera, uppgradera, alliera, liera, allokera, mångfasetterad, amplifiera, annonserad, arrangerar, appreciera, approximera, operativ, arkebusera, arrangerande, artikulerad, attackerad, attraherande, avisera, dekryptera, separerad, profilera, visitera, deponera, reversera, kuperad, bandagera, viktreducera, barrikera, duperad, gradera, sedera, cementera, premiera, renommerad, relaterad, disponera, vidimera, involvera, blankpolerad, bortprioritera, eliminerande, skrodera, briljera, brisera, krevera, mankera, fabulera, brodera ut, forcera, konvertera, chansera, charmerande, dedicera, dedikerad, degenererad, dementera, demolerad, depravera, deplacera, desinformera, destruera, deviera, dinera, disciplinera, disputera, disputerad, parfymera, profitera, dubblera, effektuera, efterapa, efterapning, elaborera, elgenerator, emanera, emanerar, emballera, enervera, engagera, motiverad, engagerande, entusiasmerande, entusiasmera, offerera, rutinerat, erigerad, estimera, etablera, evaluera, exalterad, exekvera, exemplifiera, exkludera, experimentera, exploatera, exponera, exponeras, fabricerad, fallera, falsifiera, retardera, fellatera, felplacerad, malplacerad, figurera, filtrera ut, florera, migrera, fokusera, forcerande, fotterapeut, fragmentera, frapperad, frisera, kontemplera, fungera fel, fungerar, preparera, oreserverad, konfundera, simplifiera, omlokalisera, paralyserad, rendera, predisponerat, gardera, garderad, generande, penetrera, penetrerande, konstruerad, moderatbandy, spatserande, promenerar, harmoniera, haverera, salutera, hesitera, moderaterna, omonterad, motionera, implementera, imponera, indikera, influera, inhibera, inkluderar, inkorporera, inlogera, stationera, instudera, involverad, intensifiera, interagera, interaktion, komplicerat, iteration, iterera, karessera, makulerad, kryptera, kolorerad, komprimera, konfederation, konfirmera, konkurrerande, konstaterande, konverserat, kooperation, kopulera, korresponderande, korroderad, krackelera, kreera, krepera, kurtisera, levitera, likviderad, litteraturförteckning, litteraturlista, lättirriterad, markerad, massageterapeut, medtaga passagerare, planerat dråp, opponera, musicera, mångfacetterad, rabatterad, negligera, nominera, normera, numera, regeneration, odefinierad, okomplicerat, reviderad, omarkerad, operativsystem, orutinerad, osorterad, paketera, placerad, porträttera, poängtera, praktisera, prediktera, presumera, prioritera, profetera, prolongera, promonera, proponera, pulvrisera, radiera, raljera, tigrerad, refusera, refuserande, reglerad, återanpassning, relegera, replikera, repparera, turnera, restera, resultera, resultera i, returnera, rubricera, rumstemperatur, spoliera, selektera, selekterad, separerade, signera, självfixerad, skandera, tangera, spankulera, starkt intresserad, studerande, studerar, subskribera, substituera, supera, supponera, teleportera, terminera, terminerad, titulera, tjänstebaserad, transferera, transmittera, utagera, utseendefixerad, utspekulerad, utstuderad, utvärdera, validera, velocipedera, verklighetsbaserad, vomera, ännu flera
Anagram av era

rea

Liknende ord

 
 

Wiki
Era, ibland omnämnd tideräkning, kallas den näst största tidsenheten som används inom den geologiska tidsskalan, och ingår i en eon. En era kan i sin tur delas in i flera perioder. Inom typer av tideräkning som utgår från en fix tidpunkt - till exempel årtalsräkning eller tidshantering i datorer - kallas denna utgångspunkt för epok, och systemet för numrering utifrån den - som exempel i Holocenkalendern - kallas för era.

Dine siste søk
era