Svensk-Engelsk oversettelse av förfölja

Oversettelse av ordet förfölja fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

förfölja på engelsk

förfölja
förbrytareverb chase, pursue, hunt down
  politikverb persecute
Synonymer for förfölja
Synonymer for förfölja
Avledede ord av förfölja
Liknende ord

 
 

förfölja som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) förföljaförföljandeförföljt
Indikativ
1. Presens
jagförföljer
duförföljer
hanförföljer
viförföljer
niförföljer
deförföljer
8. Presens perfektum
jaghar förföljt
duhar förföljt
hanhar förföljt
vihar förföljt
nihar förföljt
dehar förföljt
2. Preteritum (Fortid)
jagförföljde
duförföljde
hanförföljde
viförföljde
niförföljde
deförföljde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade förföljt
duhade förföljt
hanhade förföljt
vihade förföljt
nihade förföljt
dehade förföljt
4a. Presens futurum
jagskall förfölja
duskall förfölja
hanskall förfölja
viskall förfölja
niskall förfölja
deskall förfölja
11a. Preteritum futurum
jagskall ha förföljt
duskall ha förföljt
hanskall ha förföljt
viskall ha förföljt
niskall ha förföljt
deskall ha förföljt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att förfölja
dukommer att förfölja
hankommer att förfölja
vikommer att förfölja
nikommer att förfölja
dekommer att förfölja
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha förföljt
dukommer att ha förföljt
hankommer att ha förföljt
vikommer att ha förföljt
nikommer att ha förföljt
dekommer att ha förföljt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle förfölja
duskulle förfölja
hanskulle förfölja
viskulle förfölja
niskulle förfölja
deskulle förfölja
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha förföljt
duskulle ha förföljt
hanskulle ha förföljt
viskulle ha förföljt
niskulle ha förföljt
deskulle ha förföljt
Konjunktiv
6. Subject
jagmå förfölja
dumå förfölja
hanmå förfölja
vimå förfölja
nimå förfölja
demå förfölja
13.Present perfect
jagmå ha förföljt
dumå ha förföljt
hanmå ha förföljt
vimå ha förföljt
nimå ha förföljt
demå ha förföljt
Imperativ
Bekreftende
duförfölj
viLåt oss förfölja
niförfölj
Nektende
duförfölj inte
niförfölj inte
Dine siste søk