Svensk-Engelsk oversettelse av försvåra

Oversettelse av ordet försvåra fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

försvåra på engelsk

försvåra
förvärraverb aggravate, exacerbate [formal], worsen
Synonymer for försvåra
Synonymer for försvåra
Liknende ord

 
 

försvåra som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) försvåraförsvårandeförsvårat
Indikativ
1. Presens
jagförsvårar
duförsvårar
hanförsvårar
viförsvårar
niförsvårar
deförsvårar
8. Presens perfektum
jaghar försvårat
duhar försvårat
hanhar försvårat
vihar försvårat
nihar försvårat
dehar försvårat
2. Preteritum (Fortid)
jagförsvårade
duförsvårade
hanförsvårade
viförsvårade
niförsvårade
deförsvårade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade försvårat
duhade försvårat
hanhade försvårat
vihade försvårat
nihade försvårat
dehade försvårat
4a. Presens futurum
jagskall försvåra
duskall försvåra
hanskall försvåra
viskall försvåra
niskall försvåra
deskall försvåra
11a. Preteritum futurum
jagskall ha försvårat
duskall ha försvårat
hanskall ha försvårat
viskall ha försvårat
niskall ha försvårat
deskall ha försvårat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att försvåra
dukommer att försvåra
hankommer att försvåra
vikommer att försvåra
nikommer att försvåra
dekommer att försvåra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha försvårat
dukommer att ha försvårat
hankommer att ha försvårat
vikommer att ha försvårat
nikommer att ha försvårat
dekommer att ha försvårat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle försvåra
duskulle försvåra
hanskulle försvåra
viskulle försvåra
niskulle försvåra
deskulle försvåra
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha försvårat
duskulle ha försvårat
hanskulle ha försvårat
viskulle ha försvårat
niskulle ha försvårat
deskulle ha försvårat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå försvåra
dumå försvåra
hanmå försvåra
vimå försvåra
nimå försvåra
demå försvåra
13.Present perfect
jagmå ha försvårat
dumå ha försvårat
hanmå ha försvårat
vimå ha försvårat
nimå ha försvårat
demå ha försvårat
Imperativ
Bekreftende
duförsvåra
viLåt oss försvåra
niförsvåra
Nektende
duförsvåra inte
niförsvåra inte
Dine siste søk