Svensk-Engelsk oversettelse av försvinna

Oversettelse av ordet försvinna fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

försvinna på engelsk

försvinna
allmänverb abscond [formal], go away, get lost [informal], buzz off [informal], beat it [informal]
  existensverb perish, become lost, stop existing, disappear
  hoppverb fade, decrease
  sedvänjaverb die out, disappear
  röstverb trail off, trail away
  ljudverb die away, die down, fade away, come to nothing, disappear
  djurverb die out, disappear, become extinct
  föremålverb disappear, vanish
  bli osynligverb disappear, vanish
  avtaverb drop off, drop away, decline, decrease, become less
Synonymer for försvinna
Synonymer for försvinna
Avledede ord av försvinna
Liknende ord

 
 

försvinna som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) försvinnaförsvinnandeförsvunnit
Indikativ
1. Presens
jagförsvinner
duförsvinner
hanförsvinner
viförsvinner
niförsvinner
deförsvinner
8. Presens perfektum
jaghar försvunnit
duhar försvunnit
hanhar försvunnit
vihar försvunnit
nihar försvunnit
dehar försvunnit
2. Preteritum (Fortid)
jagförsvann
duförsvann
hanförsvann
viförsvann
niförsvann
deförsvann
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade försvunnit
duhade försvunnit
hanhade försvunnit
vihade försvunnit
nihade försvunnit
dehade försvunnit
4a. Presens futurum
jagskall försvinna
duskall försvinna
hanskall försvinna
viskall försvinna
niskall försvinna
deskall försvinna
11a. Preteritum futurum
jagskall ha försvunnit
duskall ha försvunnit
hanskall ha försvunnit
viskall ha försvunnit
niskall ha försvunnit
deskall ha försvunnit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att försvinna
dukommer att försvinna
hankommer att försvinna
vikommer att försvinna
nikommer att försvinna
dekommer att försvinna
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha försvunnit
dukommer att ha försvunnit
hankommer att ha försvunnit
vikommer att ha försvunnit
nikommer att ha försvunnit
dekommer att ha försvunnit
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle försvinna
duskulle försvinna
hanskulle försvinna
viskulle försvinna
niskulle försvinna
deskulle försvinna
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha försvunnit
duskulle ha försvunnit
hanskulle ha försvunnit
viskulle ha försvunnit
niskulle ha försvunnit
deskulle ha försvunnit
Konjunktiv
6. Subject
jagmå försvinna
dumå försvinna
hanmå försvinna
vimå försvinna
nimå försvinna
demå försvinna
13.Present perfect
jagmå ha försvunnit
dumå ha försvunnit
hanmå ha försvunnit
vimå ha försvunnit
nimå ha försvunnit
demå ha försvunnit
Imperativ
Bekreftende
duförsvinn
viLåt oss försvinna
niförsvinn
Nektende
duförsvinn inte
niförsvinn inte
Dine siste søk