Svensk-Engelsk oversettelse av filter

Oversettelse av ordet filter fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

filter på engelsk

filter
cigarrettsubst. filter, filter tip
  kemisubst. filter
Synonymer for filter
Anagram av filter
Liknende ord

 
 

Dine siste søk