Svensk-Engelsk oversettelse av filtpenna

Oversettelse av ordet filtpenna fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

filtpenna på engelsk

filtpenna
skriverisubst. felt-tip, felt-tip pen, felt-tipped pen
Liknende ord

 
 

Dine siste søk