Svensk-Engelsk oversettelse av filtrerbar

Oversettelse av ordet filtrerbar fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

filtrerbar på engelsk

filtrerbar
allmänadjektiv filterable
Liknende ord

 
 

Dine siste søk