Svensk-Engelsk oversettelse av fulltalig

Oversettelse av ordet fulltalig fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fulltalig på engelsk

fulltalig
möteadjektiv plenary
Synonymer for fulltalig
Synonymer for fulltalig
Liknende ord

 
 

Dine siste søk