Svensk-Engelsk oversettelse av hotad

Oversettelse av ordet hotad fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hotad på engelsk

hotad
faraadjektiv threatened
  naturadjektiv threatened, endangered
Synonymer for hotad
Liknende ord

 
 

Dine siste søk