Svensk-Engelsk oversettelse av infanteri

Oversettelse av ordet infanteri fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

infanteri på engelsk

infanteri
militärisksubst. infantry
Synonymer for infanteri
fotfolksubst. fotsoldater
Avledede ord av infanteri
Liknende ord

 
 

Wiki
Infanteriet eller, ålderdomligare, fotfolket är det truppslag inom en armé som traditionellt strider till fots. Historiskt sett har infanteriet även förflyttat sig till fots, men genom tiderna har infanteri också använt transportmedel som hästar, pansarfordon, lastbilar och terrängbilar, tåg, flygplan eller i helikoptrar - se cykelinfanteri, motoriserat infanteri och mekaniserat infanteri. Själva beteckningen infanteri eller infanteriregemente började man använda under 1600-talet.

Dine siste søk