Svensk-Engelsk oversettelse av ingenting

Oversettelse av ordet ingenting fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ingenting på engelsk

ingenting
allmänannet nothing
  kvantitetannet nothing, not a thing, zilch [informal], zip [informal]
Synonymer for ingenting
Synonymer for ingenting
Avledede ord av ingenting
Eksempler med oversettelse
Han sa ingenting medan jag talade.
Jag rörde ingenting.
Jag har ingenting att läsa.
Det fanns nästan ingenting i rummet.
Lägg ingenting på lådan.
Det fanns ingenting i lådan.
Jag gjorde ingenting.
Jag hade ingenting att göra med gruppen.
Kasta ingenting på marken.
Skyll inte på mig. Jag har ingenting att göra med den där videon.
Han gör ingenting annat än klagar dagarna i ända.
Han kan ingenting om anatomi.
Om jag ska säga sanningen minns jag ingenting jag sa i går.
Jag skrev ingenting.
Vi vet ingenting om honom.
Jag vill bara vara din vän, ingenting mer.
Det var trevligt att göra ingenting.
Det finns ingenting jag kan göra.
Det krävs visdom för att förstå visdom: musiken är ingenting om publiken är döv.
Liknende ord

 
 

Wiki
Ingenting definieras bäst av ett tomrum, en avsaknad av substans och rymd. Ordet ingenting härstammar från den indo-europeiska språkstammen och hade från början en mer omfattande innebörd inom den filosofiska sektorn i antikens Grekland. Då hade ordet en mer känsloladdad innebörd och kunde användas för att beskriva en sinnestämning.

Dine siste søk