Svensk-Engelsk oversettelse av källa

Oversettelse av ordet källa fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

källa på engelsk

källa
natursubst. spring, springs
  vattensubst. source
  informationsubst. source, mine
  börjansubst. beginning, origin, source, origination, start
Synonymer for källa
Synonymer for källa
Avledede ord av källa
Liknende ord

 
 

Dine siste søk