Svensk-Engelsk oversettelse av kinesa

Oversettelse av ordet kinesa fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kinesa på engelsk

kinesa
allmän? Chinese
Synonymer for kinesa
kamperaverb logera, ligga över natten
Synonymer for kinesa
Anagram av kinesa
Liknende ord

 
 

kinesa som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) kinesakinesandekinesat
Indikativ
1. Presens
jagkinesar
dukinesar
hankinesar
vikinesar
nikinesar
dekinesar
8. Presens perfektum
jaghar kinesat
duhar kinesat
hanhar kinesat
vihar kinesat
nihar kinesat
dehar kinesat
2. Preteritum (Fortid)
jagkinesade
dukinesade
hankinesade
vikinesade
nikinesade
dekinesade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade kinesat
duhade kinesat
hanhade kinesat
vihade kinesat
nihade kinesat
dehade kinesat
4a. Presens futurum
jagskall kinesa
duskall kinesa
hanskall kinesa
viskall kinesa
niskall kinesa
deskall kinesa
11a. Preteritum futurum
jagskall ha kinesat
duskall ha kinesat
hanskall ha kinesat
viskall ha kinesat
niskall ha kinesat
deskall ha kinesat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att kinesa
dukommer att kinesa
hankommer att kinesa
vikommer att kinesa
nikommer att kinesa
dekommer att kinesa
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha kinesat
dukommer att ha kinesat
hankommer att ha kinesat
vikommer att ha kinesat
nikommer att ha kinesat
dekommer att ha kinesat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle kinesa
duskulle kinesa
hanskulle kinesa
viskulle kinesa
niskulle kinesa
deskulle kinesa
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha kinesat
duskulle ha kinesat
hanskulle ha kinesat
viskulle ha kinesat
niskulle ha kinesat
deskulle ha kinesat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå kinesa
dumå kinesa
hanmå kinesa
vimå kinesa
nimå kinesa
demå kinesa
13.Present perfect
jagmå ha kinesat
dumå ha kinesat
hanmå ha kinesat
vimå ha kinesat
nimå ha kinesat
demå ha kinesat
Imperativ
Bekreftende
dukinesa
viLåt oss kinesa
nikinesa
Nektende
dukinesa inte
nikinesa inte
Dine siste søk