Svensk-Engelsk oversettelse av klocka

Oversettelse av ordet klocka fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

klocka på engelsk

klocka
kyrkasubst. bell
  tidsubst. watch, clock
Synonymer for klocka
Synonymer for klocka
Avledede ord av klocka
Eksempler med oversettelse
Vad är klockan? Min klocka går fel.
Tom tittade på sin klocka.
Tom kollade på sin klocka.
Wiki
En klocka är en gjuten uppochnedvänd skål i metall och är ett redskap avsett för ljudalstring, så kallad ringning. Den är således ett slagverksinstrument och en idiofon. Det senare betyder att slagverksinstrumentet har en efterklang i sig, och det är en tydlig och helt uppenbar egenskap hos klockan.

Liknende ord

 
 

klocka som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) klockaklockandeklockat
Indikativ
1. Presens
jagklockar
duklockar
hanklockar
viklockar
niklockar
deklockar
8. Presens perfektum
jaghar klockat
duhar klockat
hanhar klockat
vihar klockat
nihar klockat
dehar klockat
2. Preteritum (Fortid)
jagklockade
duklockade
hanklockade
viklockade
niklockade
deklockade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade klockat
duhade klockat
hanhade klockat
vihade klockat
nihade klockat
dehade klockat
4a. Presens futurum
jagskall klocka
duskall klocka
hanskall klocka
viskall klocka
niskall klocka
deskall klocka
11a. Preteritum futurum
jagskall ha klockat
duskall ha klockat
hanskall ha klockat
viskall ha klockat
niskall ha klockat
deskall ha klockat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att klocka
dukommer att klocka
hankommer att klocka
vikommer att klocka
nikommer att klocka
dekommer att klocka
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha klockat
dukommer att ha klockat
hankommer att ha klockat
vikommer att ha klockat
nikommer att ha klockat
dekommer att ha klockat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle klocka
duskulle klocka
hanskulle klocka
viskulle klocka
niskulle klocka
deskulle klocka
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha klockat
duskulle ha klockat
hanskulle ha klockat
viskulle ha klockat
niskulle ha klockat
deskulle ha klockat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå klocka
dumå klocka
hanmå klocka
vimå klocka
nimå klocka
demå klocka
13.Present perfect
jagmå ha klockat
dumå ha klockat
hanmå ha klockat
vimå ha klockat
nimå ha klockat
demå ha klockat
Imperativ
Bekreftende
duklocka
viLåt oss klocka
niklocka
Nektende
duklocka inte
niklocka inte
Dine siste søk