Svensk-Engelsk oversettelse av kokas

Oversettelse av ordet kokas fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kokas på engelsk

kokas
intransitivverb cook
Eksempler med oversettelse
Kastanjer måste kokas i minst femton minuter.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk