Svensk-Engelsk oversettelse av komma

Oversettelse av ordet komma fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

komma på engelsk

komma
skiljeteckensubst. comma
  allmänverb come
  destinationverb get
  personverb turn up, arrive
Synonymer for komma
Synonymer for komma
Avledede ord av komma
aldrig komma på fråga, ankomma, ankomma, ankomma på någon, åstadkomma, åstadkomma stor uppståndelse, återkomma, återkommande, avkomma, efterkommande, förekomma, förekommande, förekommande i överflöd, försöka komma undan, försöka komma undan från något, inkommande, inte komma långt med, inte komma överens, komma att, komma att förlisa, komma att skaka, komma att skälva, komma att stelna, komma att tänka på, komma bort från, komma bra överens, komma efter, komma före, komma fram, komma framåt, komma från, komma från ämnet, komma hem, komma i mål, komma i ordning, komma i vägen, komma ifrån, komma ihåg, komma in, komma in i skock
Eksempler med oversettelse
Hon kunde inte komma för hon var sjuk.
Jag vill komma till hotellet.
Får jag också komma?
Jag hade hans namn på tungan, men jag kunde inte komma ihåg det.
Jag vill komma i kontakt med henne.
Jag är i San Diego och ni bara måste komma och hälsa på mig!
Tom kan komma på vår fest i morgon.
Jag kan inte komma på något annat sätt att få honom att acceptera vårt förslag.
Jag kan inte komma på någon bra ursäkt till varför jag är sen till tandläkaren.
Du kan komma med oss om du vill.
Tom ville inte göra något han skulle komma att ångra.
Jag vet inte exakt när jag kommer att komma tillbaka.
Jag kan inte komma ihåg den låtens melodi.
Jag har en känsla av att hon kommer att komma idag.
Han kunde inte komma tillbaka, då han var sjuk.
Han var sjuk, så han kunde inte komma.
Jag är inte säker på när han kommer att komma.
Min bror kan komma att behöva en operation för knäskadan.
Du borde komma och hälsa på oss!
Ni borde komma och hälsa på oss!
Liknende ord

 
 

komma som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) kommakommandekommit
Indikativ
1. Presens
jagkommer
dukommer
hankommer
vikommer
nikommer
dekommer
8. Presens perfektum
jaghar kommit
duhar kommit
hanhar kommit
vihar kommit
nihar kommit
dehar kommit
2. Preteritum (Fortid)
jagkom
dukom
hankom
vikom
nikom
dekom
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade kommit
duhade kommit
hanhade kommit
vihade kommit
nihade kommit
dehade kommit
4a. Presens futurum
jagskall komma
duskall komma
hanskall komma
viskall komma
niskall komma
deskall komma
11a. Preteritum futurum
jagskall ha kommit
duskall ha kommit
hanskall ha kommit
viskall ha kommit
niskall ha kommit
deskall ha kommit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att komma
dukommer att komma
hankommer att komma
vikommer att komma
nikommer att komma
dekommer att komma
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha kommit
dukommer att ha kommit
hankommer att ha kommit
vikommer att ha kommit
nikommer att ha kommit
dekommer att ha kommit
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle komma
duskulle komma
hanskulle komma
viskulle komma
niskulle komma
deskulle komma
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha kommit
duskulle ha kommit
hanskulle ha kommit
viskulle ha kommit
niskulle ha kommit
deskulle ha kommit
Konjunktiv
6. Subject
jagmå komma
dumå komma
hanmå komma
vimå komma
nimå komma
demå komma
13.Present perfect
jagmå ha kommit
dumå ha kommit
hanmå ha kommit
vimå ha kommit
nimå ha kommit
demå ha kommit
Imperativ
Bekreftende
dukom
viLåt oss komma
nikom
Nektende
dukom inte
nikom inte
Dine siste søk