Svensk-Engelsk oversettelse av korkboll

Oversettelse av ordet korkboll fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

korkboll på engelsk

korkboll
allmän? cork ball
Synonymer for korkboll
Liknende ord

 
 

Dine siste søk