Svensk-Engelsk oversettelse av ljudvall

Oversettelse av ordet ljudvall fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ljudvall på engelsk

ljudvall
flygningsubst. sound barrier, sonic barrier
Liknende ord

 
 

Dine siste søk