Svensk-Engelsk oversettelse av mobba

Oversettelse av ordet mobba fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mobba på engelsk

mobba
uppförandeverb bully, bullyrag, ballyrag
Synonymer for mobba
förföljaverb förtrycka, tråka
Synonymer for mobba
Avledede ord av mobba
Anagram av mobba
Liknende ord

 
 

mobba som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) mobbamobbandemobbat
Indikativ
1. Presens
jagmobbar
dumobbar
hanmobbar
vimobbar
nimobbar
demobbar
8. Presens perfektum
jaghar mobbat
duhar mobbat
hanhar mobbat
vihar mobbat
nihar mobbat
dehar mobbat
2. Preteritum (Fortid)
jagmobbade
dumobbade
hanmobbade
vimobbade
nimobbade
demobbade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade mobbat
duhade mobbat
hanhade mobbat
vihade mobbat
nihade mobbat
dehade mobbat
4a. Presens futurum
jagskall mobba
duskall mobba
hanskall mobba
viskall mobba
niskall mobba
deskall mobba
11a. Preteritum futurum
jagskall ha mobbat
duskall ha mobbat
hanskall ha mobbat
viskall ha mobbat
niskall ha mobbat
deskall ha mobbat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att mobba
dukommer att mobba
hankommer att mobba
vikommer att mobba
nikommer att mobba
dekommer att mobba
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha mobbat
dukommer att ha mobbat
hankommer att ha mobbat
vikommer att ha mobbat
nikommer att ha mobbat
dekommer att ha mobbat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle mobba
duskulle mobba
hanskulle mobba
viskulle mobba
niskulle mobba
deskulle mobba
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha mobbat
duskulle ha mobbat
hanskulle ha mobbat
viskulle ha mobbat
niskulle ha mobbat
deskulle ha mobbat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå mobba
dumå mobba
hanmå mobba
vimå mobba
nimå mobba
demå mobba
13.Present perfect
jagmå ha mobbat
dumå ha mobbat
hanmå ha mobbat
vimå ha mobbat
nimå ha mobbat
demå ha mobbat
Imperativ
Bekreftende
dumobba
viLåt oss mobba
nimobba
Nektende
dumobba inte
nimobba inte
Dine siste søk