Svensk-Engelsk oversettelse av näta

Oversettelse av ordet näta fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

näta på engelsk

näta
allmän? network
Liknende ord

 
 

näta som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) nätanätandenätat
Indikativ
1. Presens
jagnätar
dunätar
hannätar
vinätar
ninätar
denätar
8. Presens perfektum
jaghar nätat
duhar nätat
hanhar nätat
vihar nätat
nihar nätat
dehar nätat
2. Preteritum (Fortid)
jagnätade
dunätade
hannätade
vinätade
ninätade
denätade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade nätat
duhade nätat
hanhade nätat
vihade nätat
nihade nätat
dehade nätat
4a. Presens futurum
jagskall näta
duskall näta
hanskall näta
viskall näta
niskall näta
deskall näta
11a. Preteritum futurum
jagskall ha nätat
duskall ha nätat
hanskall ha nätat
viskall ha nätat
niskall ha nätat
deskall ha nätat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att näta
dukommer att näta
hankommer att näta
vikommer att näta
nikommer att näta
dekommer att näta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha nätat
dukommer att ha nätat
hankommer att ha nätat
vikommer att ha nätat
nikommer att ha nätat
dekommer att ha nätat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle näta
duskulle näta
hanskulle näta
viskulle näta
niskulle näta
deskulle näta
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha nätat
duskulle ha nätat
hanskulle ha nätat
viskulle ha nätat
niskulle ha nätat
deskulle ha nätat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå näta
dumå näta
hanmå näta
vimå näta
nimå näta
demå näta
13.Present perfect
jagmå ha nätat
dumå ha nätat
hanmå ha nätat
vimå ha nätat
nimå ha nätat
demå ha nätat
Imperativ
Bekreftende
dunäta
viLåt oss näta
ninäta
Nektende
dunäta inte
ninäta inte
Dine siste søk