Svensk-Engelsk oversettelse av nöta

Oversettelse av ordet nöta fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

nöta på engelsk

nöta
allmän? wear
Synonymer for nöta
Synonymer for nöta
Avledede ord av nöta
Liknende ord

 
 

nöta som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) nötanötandenötat
Indikativ
1. Presens
jagnötar
dunötar
hannötar
vinötar
ninötar
denötar
8. Presens perfektum
jaghar nötat
duhar nötat
hanhar nötat
vihar nötat
nihar nötat
dehar nötat
2. Preteritum (Fortid)
jagnötade
dunötade
hannötade
vinötade
ninötade
denötade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade nötat
duhade nötat
hanhade nötat
vihade nötat
nihade nötat
dehade nötat
4a. Presens futurum
jagskall nöta
duskall nöta
hanskall nöta
viskall nöta
niskall nöta
deskall nöta
11a. Preteritum futurum
jagskall ha nötat
duskall ha nötat
hanskall ha nötat
viskall ha nötat
niskall ha nötat
deskall ha nötat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att nöta
dukommer att nöta
hankommer att nöta
vikommer att nöta
nikommer att nöta
dekommer att nöta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha nötat
dukommer att ha nötat
hankommer att ha nötat
vikommer att ha nötat
nikommer att ha nötat
dekommer att ha nötat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle nöta
duskulle nöta
hanskulle nöta
viskulle nöta
niskulle nöta
deskulle nöta
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha nötat
duskulle ha nötat
hanskulle ha nötat
viskulle ha nötat
niskulle ha nötat
deskulle ha nötat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå nöta
dumå nöta
hanmå nöta
vimå nöta
nimå nöta
demå nöta
13.Present perfect
jagmå ha nötat
dumå ha nötat
hanmå ha nötat
vimå ha nötat
nimå ha nötat
demå ha nötat
Imperativ
Bekreftende
dunöta
viLåt oss nöta
ninöta
Nektende
dunöta inte
ninöta inte
Dine siste søk