Svensk-Engelsk oversettelse av perversion

Oversettelse av ordet perversion fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

perversion på engelsk

perversion
sexuellt beteendesubst. perversion
Liknende ord

 
 

Wiki
Perversion, pejorativ ej längre använd benämning på det som setts som avvikande sexuellt fantasi- eller handlingsmönster. Såsom ordet vanligen används idag innehåller den ett underförstått moraliskt fördömande. Den tidigare användningen av ordet att inbegripa homosexualitet är ej längre giltigt i de flesta kulturer.

Dine siste søk