Svensk-Engelsk oversettelse av psykos

Oversettelse av ordet psykos fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

psykos på engelsk

psykos
psykiatrisubst. psychosis
Synonymer for psykos
Avledede ord av psykos
Liknende ord

 
 

Wiki
Psykos (från grekiska ???? ""psyke"", för hjärna eller själ, och -???? ""-osis"", för abnormalt tillstånd), med adjektivet psykotisk, betyder bokstavligen att hjärnan befinner sig i ett abnormalt tillstånd, och är en generell psykologisk term som används för ett mentalt tillstånd som ofta beskrivs som att involvera ""förlust av kontakt med verkligheten"". Personer som lider av psykos kallas för psykotiska. Personer som upplever en psykos kan uppleva hallucinationer eller vanföreställningar, och kan uppvisa personlighetsförändringar och tankestörningar.

Dine siste søk