Svensk-Engelsk oversettelse av sänka

Oversettelse av ordet sänka fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sänka på engelsk

sänka
geologisubst. depression, col
  nivåverb scale down, scale back, bring down, reduce
  normverb level down
  prisverb reduce
  priserverb bring down, lower, knock down, reduce
  ljudverb lower, decrease
Synonymer for sänka
Synonymer for sänka
Avledede ord av sänka
Eksempler med oversettelse
Tom verkar inte vilja sänka priset.
Kan du sänka priset till tio dollar?
Skulle du kunna sänka radion?
Liknende ord

 
 

sänka som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) sänkasänkandesänkt
Indikativ
1. Presens
jagsänker
dusänker
hansänker
visänker
nisänker
desänker
8. Presens perfektum
jaghar sänkt
duhar sänkt
hanhar sänkt
vihar sänkt
nihar sänkt
dehar sänkt
2. Preteritum (Fortid)
jagsänkte
dusänkte
hansänkte
visänkte
nisänkte
desänkte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade sänkt
duhade sänkt
hanhade sänkt
vihade sänkt
nihade sänkt
dehade sänkt
4a. Presens futurum
jagskall sänka
duskall sänka
hanskall sänka
viskall sänka
niskall sänka
deskall sänka
11a. Preteritum futurum
jagskall ha sänkt
duskall ha sänkt
hanskall ha sänkt
viskall ha sänkt
niskall ha sänkt
deskall ha sänkt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att sänka
dukommer att sänka
hankommer att sänka
vikommer att sänka
nikommer att sänka
dekommer att sänka
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha sänkt
dukommer att ha sänkt
hankommer att ha sänkt
vikommer att ha sänkt
nikommer att ha sänkt
dekommer att ha sänkt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle sänka
duskulle sänka
hanskulle sänka
viskulle sänka
niskulle sänka
deskulle sänka
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha sänkt
duskulle ha sänkt
hanskulle ha sänkt
viskulle ha sänkt
niskulle ha sänkt
deskulle ha sänkt
Konjunktiv
6. Subject
jagmå sänka
dumå sänka
hanmå sänka
vimå sänka
nimå sänka
demå sänka
13.Present perfect
jagmå ha sänkt
dumå ha sänkt
hanmå ha sänkt
vimå ha sänkt
nimå ha sänkt
demå ha sänkt
Imperativ
Bekreftende
dusänk
viLåt oss sänka
nisänk
Nektende
dusänk inte
nisänk inte
Dine siste søk