Svensk-Engelsk oversettelse av som blivit änka

Oversettelse av ordet som blivit änka fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

som blivit änka på engelsk

som blivit änka
allmänadjektiv widowed

 
 

Dine siste søk