Svensk-Engelsk oversettelse av tala

Oversettelse av ordet tala fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tala på engelsk

tala
talverb speak, make a speech
  ordverb speak, talk
  språkverb speak
Synonymer for tala
Synonymer for tala
Avledede ord av tala
ärligt talat, åtala, åtala för, återbetala, avtala, baktala, baktalare, bashögtalare, betala, betala av, betala för, betala för drinkarna, betala i delposter, betala i förskott, betala lön till, betala någon med samma mynt, betala någons nota, betala någons räkning, betala notan, betala per giro, betala till fullo, betala tillbaka med, betala ut, betalare, buktalare, diskanthögtalare, få betala för det, fascinerande talare, försöka att övertala, försöka övertala, försumma att betala, förtala, förtalare, högtalaranläggning, högtalare, intala, jag betalar, låta mottagaren betala samtalet, låta tala ut, ny talang
Anagram av tala
Eksempler med oversettelse
Var snäll och tala långsamt.
Du ska tala svenska.
De kan tänka och tala.
Han kan också tala ryska.
Det finns många amerikaner som kan tala japanska.
Skulle jag kunna få tala med fröken Brown?
Kan du tala kinesiska?
Kan du inte tala engelska?
Jag trodde att Tom skulle tala bättre franska än Mary.
Jag kan inte läsa franska, och ännu mindre tala det.
Tom kan tala flytande franska.
Tom kan tala franska flytande.
Han kan tala med andar.
Låt mig tala med Tom.
Han kan tala franska och engelska.
Det är svårt att tala offentligt.
Hon kan inte bara tala engelska, utan också franska.
Du kommer att tala svenska.
Ni ska tala svenska.
Ni kommer att tala svenska.
Liknende ord

 
 

tala som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) talatalandetalat
Indikativ
1. Presens
jagtalar
dutalar
hantalar
vitalar
nitalar
detalar
8. Presens perfektum
jaghar talat
duhar talat
hanhar talat
vihar talat
nihar talat
dehar talat
2. Preteritum (Fortid)
jagtalade
dutalade
hantalade
vitalade
nitalade
detalade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade talat
duhade talat
hanhade talat
vihade talat
nihade talat
dehade talat
4a. Presens futurum
jagskall tala
duskall tala
hanskall tala
viskall tala
niskall tala
deskall tala
11a. Preteritum futurum
jagskall ha talat
duskall ha talat
hanskall ha talat
viskall ha talat
niskall ha talat
deskall ha talat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att tala
dukommer att tala
hankommer att tala
vikommer att tala
nikommer att tala
dekommer att tala
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha talat
dukommer att ha talat
hankommer att ha talat
vikommer att ha talat
nikommer att ha talat
dekommer att ha talat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle tala
duskulle tala
hanskulle tala
viskulle tala
niskulle tala
deskulle tala
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha talat
duskulle ha talat
hanskulle ha talat
viskulle ha talat
niskulle ha talat
deskulle ha talat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå tala
dumå tala
hanmå tala
vimå tala
nimå tala
demå tala
13.Present perfect
jagmå ha talat
dumå ha talat
hanmå ha talat
vimå ha talat
nimå ha talat
demå ha talat
Imperativ
Bekreftende
dutala
viLåt oss tala
nitala
Nektende
dutala inte
nitala inte
Dine siste søk