Svensk-Engelsk oversettelse av tillflyktsort

Oversettelse av ordet tillflyktsort fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tillflyktsort på engelsk

tillflyktsort
säkerhetsubst. haven
  beskyddsubst. harborage, harbor, refuge, shelter, haven
  platssubst. retreat
  tillflyktsubst. refuge, ark
Synonymer for tillflyktsort
Liknende ord

 
 

Dine siste søk