Svensk-Engelsk oversettelse av tresteg

Oversettelse av ordet tresteg fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tresteg på engelsk

tresteg
sport - gymnastiksubst. triple jump
Avledede ord av tresteg
Liknende ord

 
 

Wiki
Tresteg är en gren inom friidrotten där de tävlande med tre på varandra följande hopp skall nå så långt som möjligt och landa i en sandgrop. Hopparen springer mot hoppgropen på en ansatsbana och gör avstamp från en bräda. Ingen del av foten får vid avstampet vidröra marken bortom brädan, om så sker underkänns hoppet och inget resultat noteras - s k övertramp.

Dine siste søk