Svensk-Engelsk oversettelse av vilja

Oversettelse av ordet vilja fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vilja på engelsk

vilja
allmänsubst. volition [formal]
  själsförmögenhetsubst. will
  allmänverb want, desire, would
  hjälpverbverb will
  benägenhetverb like to, be willing to
  önskaverb wish [formal], want
Synonymer for vilja
Synonymer for vilja
Avledede ord av vilja
Eksempler med oversettelse
Vad skulle du vilja äta?
Jag skulle vilja lägga undan mina ägodelar.
Jag skulle vilja följa med, men jag är pank.
Jag skulle vilja hyra en bil.
Jag skulle vilja ha två kilo äpplen.
En dag skulle jag vilja äga en segelbåt.
Skulle du vilja spela tennis på söndag?
Vänta, skojar du? Varför skulle vi vilja åka till en sådan avlägsen plats?
Jag skulle inte vilja vara i hennes skor.
Jag skulle vilja att du betalar i förskott.
Jag skulle vilja åka till Frankrike någon gång.
Han vann matchen tack vare sin starka vilja.
Tom verkar inte vilja sänka priset.
Jag skulle vilja ha en flaska hostmedicin.
Jag skulle vilja simma i den här floden.
Vi skulle vilja beställa 18 ton olivolja.
Jag skulle vilja förbättra min franska, men Jag får inte tid med.
Jag skulle vilja stanna en natt.
Skulle du vilja dansa med mig?
Jag skulle vilja gå hem nu.
Wiki
Vilja kallas den mentala kapacitet som innebär att man utövar medveten kontroll över sitt tänkande och handlande. Begreppet är centralt inom filosofin, psykologin och kognitionsvetenskapen. Förutom oenigheten kring hur man ska definiera begreppet råder också oenighet kring hur människor får kunskap om sina egna viljeattityder.

Liknende ord

 
 

vilja som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) viljaviljandevelat
Indikativ
1. Presens
jagvill
duvill
hanvill
vivill
nivill
devill
8. Presens perfektum
jaghar velat
duhar velat
hanhar velat
vihar velat
nihar velat
dehar velat
2. Preteritum (Fortid)
jagville
duville
hanville
viville
niville
deville
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade velat
duhade velat
hanhade velat
vihade velat
nihade velat
dehade velat
4a. Presens futurum
jagskall vilja
duskall vilja
hanskall vilja
viskall vilja
niskall vilja
deskall vilja
11a. Preteritum futurum
jagskall ha velat
duskall ha velat
hanskall ha velat
viskall ha velat
niskall ha velat
deskall ha velat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att vilja
dukommer att vilja
hankommer att vilja
vikommer att vilja
nikommer att vilja
dekommer att vilja
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha velat
dukommer att ha velat
hankommer att ha velat
vikommer att ha velat
nikommer att ha velat
dekommer att ha velat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle vilja
duskulle vilja
hanskulle vilja
viskulle vilja
niskulle vilja
deskulle vilja
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha velat
duskulle ha velat
hanskulle ha velat
viskulle ha velat
niskulle ha velat
deskulle ha velat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå vilja
dumå vilja
hanmå vilja
vimå vilja
nimå vilja
demå vilja
13.Present perfect
jagmå ha velat
dumå ha velat
hanmå ha velat
vimå ha velat
nimå ha velat
demå ha velat
Imperativ
Bekreftende
duvill
viLåt oss vilja
nivill
Nektende
duvill inte
nivill inte
Dine siste søk