Svensk-Engelsk oversettelse av vilket

Oversettelse av ordet vilket fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vilket på engelsk

vilket
indefinit bestämningsord - sg.adjektiv whichever, whatever
  interrogativt bestämningsord - sg.adjektiv which, what
  interrogativt pron. - substitut - sg.annet which
  relativt pron. - substitut - sg.annet which
Synonymer for vilket
Avledede ord av vilket
Eksempler med oversettelse
Envar har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen, som härröra från varje vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt verk, till vilket han är upphovsman.
Det spelar ingen roll vilket lag som vinner matchen.
Det här är huset, i vilket min farbror bor.
Det är väldigt svårt att säga vilket land en person kommer ifrån.
Ombord på vilket skepp var du?
Du kan köpa frimärken på vilket postkontor som helst.
Ni kan köpa frimärken på vilket postkontor som helst.
Man kan köpa frimärken på vilket postkontor som helst.
Du kan skriva på vilket språk du vill. På Tatoeba är alla språk jämlika.
Jag letar efter vilket arbete som helst.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk