Svensk-Engelsk oversettelse av villa

Oversettelse av ordet villa fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

villa på engelsk

villa
byggnadsubst. villa
Synonymer for villa
Synonymer for villa
Avledede ord av villa
Liknende ord

 
 

Wiki
Villa är ett latinskt ord för lanthus. En villa urbana låg nära en stad, en villa rustica hörde till en lantgård. I dagens svenska är en villa ett friliggande småhus avsett att vara en enfamiljsbostad, men man brukar skilja på villa och stuga, vilket antyder en lantligare placering.

Dine siste søk